Pregled za lekarsko uverenje za posao

Nazad
Pregled specijaliste medicine rada, u cilju izdavanja uverenja o sposobnosti za posao.
Usluga obuhvata neophodne laboratorijske analize krvi i urina (kompletna krvna slika, sedimentacija, šećer i urin) i pregled lekara specijaliste medicine rada.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka