Pregled lekara specijaliste medicine rada za upravljanje čamcem

Nazad
Pregled specijaliste medicine rada, u cilju izdavanja uverenja o sposobnosti za upravljanje čamcem.
Usluga obuhvata pregled specijaliste. Potrebne laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka