Pregled lekara specijaliste medicine rada za članove posade broda

Nazad
Pregled specijaliste medicine rada, u cilju izdavanja uverenja o sposobnosti za članove posade broda.
Usluga obuhvata pregled specijaliste. Potrebne laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka