Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom

Nazad
Pregled specijaliste medicine rada, u cilju izdavanja uverenja o sposobnosti za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka