Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika

Nazad
Pregled specijaliste medicine rada, u cilju izdavanja uverenja o sposobnosti za rad na radnom mestu bez povećanog rizika.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka