Biopsija limfnog čvora

Nazad
Patohistološka analiza uzorka dobijenog biopsijom limfnog čvora.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka