Stres ehokardiografija

Nazad
Farmakološki stres ehokardiografski pregled je najbolja metoda za otkrivanje i praćenja koronarne bolesti (aterosklerotske bolesti arterija srca). Pogodan je kod osoba koje ne mogu da urade klasičan ergometrijski test zbog: loše kondicije, hipertenzivne bolesti, bolesti koštano-mišićnog sistema kod starijih osoba, dijabetičara i slično. Takođe, zbog svoje visoke osetljivosti (specifičnosti i senzitivnosti) posebno se preporučuje kod pacijenata koji su preboleli infarkt miokarda i/ili imaju bilo koji oblik revaskularizacije koronarnih arterija (putem PCI i implantacije stentova ili kardiohirurškim premoštavanjem bypass-om). Ovim testom, omogućeno je praćenje rada srca na dva načina: putem EKG-a i ultrazvuka srca. Izvodi se davanjem leka Dobutamina putem infuzije, uz postepeno povećanje doze, čime se stvara postepeno opterećenje srca, proporcionalno godinama i prethodnoj bolesti srca. Test je veoma komforan, jer sve vreme testa pacijent leži, a putem leka opterećujemo srca. Ovim testom možemo da utvrdimo značajno zakrečenje arterija srca i pre nego što se razvije teže stanje, na primer infarkt miokarda. Na taj način se utvrđuje angina petkoris, čime se pacijenti indikuju za koronarografiju i eventualno revaskularizaciju srca (putem PCI i stentova ili bypass-om). Kod pacijenata koji već imaju ugrađene stentova ili bypass, može se utvrditi prohodnost, tj stenoza stentova ili graftova i potreba za novom rekoronarografijom, a može da se prati efekat dosadašnjeg bolesnika. Ovom metodom se procenjuje i potreba za operacijom aortnog zalistka, koji je granično sužen, posebno kod bolesnika koji imaju spanjenu pumpnu funkciju srca (tzv. "low flow, low gradient" aortne stenoze).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka