Kardiološki pregled sa ultrazvučnim pregledom srca

Nazad
Klasičan pregled kardiologa, sa ultrazvučnim pregledom srca: fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, auskultacija pluća i opšti internistički pregled, sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje laboratorijskih nalaza, sa ultrazvučnim pregledom srca - dijagnostičkom metodom koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura, pomoću koje se dobijaju značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, o dimenzijama srčanih šupljina, i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka