Fetalna ehokardiografija

Nazad
Fetalna ehokardiografija je neinvazivna dijagnostička metoda, tokom koje se uz pomoć ultrazvučnih talasa posmatra srce bebe tokom trudnoće, omogućava preporođajnu dijagnostiku urođenih srčanih mana i anomalija, pruža vrlo detaljnu procenu rada, morfologije i položaja srca. Procedura se radi između 18 i 25. nedelje pa do kraja trudnoće. Obavlja se pomoću ultrazvučne sonde, transabdominalnim putem (preko stomaka trudnice).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka