EKG snimanje na terenu

Nazad
EKG je neinvazivno snimanje električne aktivosti srca, kroz kožu grudnog koša, pomoću standardizovanih elektroda ili odvoda, koji se postavljaju na grudni koš i ekstremitete, i predstavlja zapis srčane aktivnosti u realnom vremenu. Pokazuje srčanu frekvencu i ritam srčanih otkucaja, srčanu osovinu, veličinu srca i većinu srčanih oštećenja, obolenja koronarki i srčanih krvnih sudova, srčane ovojnice, poremećaje elektrolita, i nekih hormona. Registruje se u različitom trajanju, od jednog i više srčanih cikulsa, do monitoringa srca kada se snimak direktno uživo posmatra i beleži, i štampa se na EKG papirnoj traci, ili papiru. Obavlja se na terenu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka