Pregled lekara specijaliste dijetetičara

Nazad
Pregled nutricioniste sa izradom individualnog programa ishrane i aktivnosti, a na osnovu zdravstvenog stanja, dnevnih energetskih potreba, pola, životne dobi i laboratorijskih rezultata.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka