Kontrolni pregled homeopate

Nazad
Kontrola homeopate se obično obavlja nekoliko nedelja nakon uzimanja leka. Na kontroli se utvrđuje šta se dešavalo nakon uzimanja leka, kakve su promene, šta je novo, šta je i koliko bolje, odnosno utvrđuje se kako je pacijent odreagovao na lek.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka