Biopsija kože/sluznice bez određivanja granice - 2

Nazad
Uzimanje uzorka dela kože ili sluzokože, bez određivanja granice, za patohistološku analizu.
Usluga obuhvata intervenciju. Patohistološke analize uzorka se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka