Punkcija zgloba sa blokadom

Nazad
Punkcija zgloba sa instilacijom leka.
Analiza punktata se naplaćuje po cenovniku laboratorije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka