Ortopedska repozicija luksacija i preloma

Nazad
Nameštanje iščašenja i preloma - dovođenje iščašenih i prelomljenih kostiju u anatomsku poziciju.
Usluga obuhvata repoziciju i fiksacioni zavoj. Gipsana imobilizacija se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka