Trepanobiopsija kostne srži sa dekalcinacijom

Nazad
Dijagnostička metoda dobijanja uzorka koštane srži, i obrada uzorka primenom metoda dekalcinacije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka