Hirurška obrada rane - previjanje

Nazad
Hirurška obrada rane, sa previjanjem.
Pivremena hemostaza Esmarhovom poveskom ili tamponiranjem i kompresijom.
Šišanje okoline rane sa zaštitom rane gelom ili tupferom sa fiziološkim rastvorom.
Ispiranje i dezinfekcija rane.
Dezinfekcija kože oko rane i izolacija od okolne regije sterilnom kompresom.
Eksploracija i debridment-čišćenje rane.
Trajna hemostaza.
Postavljanje drena po potrebi.
Zaštita rane zavojem.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka