Biopsija kože/sluznice sa određivanjem granice - 2

Nazad
Uzimanje uzoraka dela kože ili sluzokože, sa određivanjem granica, za patohistološku analizu.
Usluga obuhvata biopsiju. Patohistološke analize uzorka se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka