Biopsija kože/sluznice sa određivanjem granice - 1

Nazad
Uzimanje uzoraka dela kože ili sluzokože, sa određivanjem granice, za patohistološku analizu.
Usluga obuhvata biopsiju. Patohistološke analize uzorka se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka