Ambulantna hiruška intervencija - manja

Nazad
Ambulantna hirurška intervencija manjeg obima.
Usluga obuhvata intervenciju. Pregled hirurga se naplaćuje u vrednosti od 50%.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka