Kardiotokografija - CTG, na terenu

Nazad
Kardiotokografski zapis (CTG) srčanih tonova ploda, pomoću koga se kontroliše oksigenizacija ploda i tonus materice (postojanje, učestalost i snaga materičnih kontrakcija). Obavlja se na terenu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka