Ginekološka biopsija

Nazad
Hirurška intervencija uzimanja uzorka tkiva, sa mesta sumnjive promene tkiva ili organa genitalnog trakta.
Usluga obuhvata uzimanje uzorka tkiva. Patohistološka analiza uzorka se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka