Uklanjanje spirale

Nazad
Uklanjanje (vađenje) spirale iz materice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka