Skrining/rano otkrivanje karcionoma grlića materice-PAP test i VS

Nazad
Papanikolau test je mikroskopski pregled ćelija koje se dobijaju brisevima sa i iz grlića matrice. Služi za otkrivanje premalignih i malignih promena.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka