Palpatorni pregled dojke

Nazad
Bimanuelnom palpatornom pregledu dojki se pristupa nakon inspekcije dojki, kada se posmatraju elementi dojke kao što su simetrija, oblik, položaj, boja kože, venski crtež, eventualna ispupčenja i uvlačenja dojki, kao i bradavice, u smislu postojanja ekcematoznih promena i uvlačenja bradavice. Bimanuelni palpatorni pregled dojki uključuje pregled nadključnih jama, tkiva dojki i pazušnih jama. Palpatonim pregledom se mogu otkriti promene u konzistenciji tkiva dojki u smislu čvorića, bolne osetljivosti, kao i eventualno postojanje uvećanih limfnih čvorića u nadključnim i pazušnim jamama. Tokom bimanuelnog pregleda se vrši i obuka pacijentkinje za samopregled dojki. Za razjašnjavanje eventualno palpatorno otkrivenih promena, koriste se dodatne dijagnostičke procedure, ultrazvuk i mamografija.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka