Fizikalna terapija sa kineziterapijom

Nazad
Terapija u cilju rehabilitacije i lečenja, kroz različite oblike fizičke aktivnosti.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka