Kontrolni pregled sa ultrazvučnim pregledom

Nazad
Kontrolni pregled lekara specijaliste, sa ultrazvučnim pregledom, u cilju procene stanja, dijagnostike, i toka lečenja.
Usluga se odnosi na kontrolni pregled abdomena, dojke, ili štitne žlezde.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka