Biopsija kože

Nazad
Uzimanje uzoraka kože i patoloških promena za patohistološku analizu, u cilju dijagnostike.
Usluga obuhvata biopsiju kože. Patohistološka analiza uzoraka se naplaćuje po cenovniku laboratorije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka