Subpopulacija limfocita NK ćelije

Nazad
NK ćelije (engl. Natural killer cells) su posebna grupa limfocita koji imaju ulogu u odbrani organizma protiv virusa i tumorskih ćelija. Ćelije ubice ne spadaju ni u B ni u T limfocite već pripadaju nespecifičnom imunitetu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka