Mutacije gena za cističnu fibrozu

Nazad
Cistična fibroza ili mukoviscidoza je bolest koja se nasleđuje autozomno recesivno. Karakteriše se promenama na plućima i pankreasu gde se stvara gusti, mukozni sekret koji može dovesti do zapušenja bronhiola i pankreasnih kanala, što dovodi do čestih zapaljenja i insuficijencije ova dva organa. Cistična fibroza može dovesti i do poremećaja ostalih organa: semenih kanalića u testisima usled čega nastupa sterilitet, poremećaja u sistemu organa za varenje, dijabetesa.
Izdavanje rezultata analize se vrši u roku od 15 dana.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka