HLA tipizacija B27 antigen

Nazad
HLA-B27, humani (ljudski) leukocitni antigen, koji se nalazi na površini belih krvnih ćelija (leukocita).HLA-B27 je snažno povezan sa proteinima koji pomažu imunskom sistemu organizma da uoči razliku između svojih vlastitih ćelija i stranih, štetnih materija. Testiranje krvi na HLA-B27 antigen je od posebnog značaja u dijagnostici autoimunih bolesti.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka