Hemohromatoza

Nazad
Hemohromatoza je oboljenje uzrokovano taloženjem gvožđa u parenhimskim organima. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, laboratorijskih nalaza (povišeno gvožđe u serumu).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka