Glukoza iz likvora

Nazad
Analiza koja se koristi za određivanje koncentracije glukoze iz uzorka likvora.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka