Vođenje trudnoće u MediGroup domovima zdravlja

Nazad

Redovni prenatalni pregledi od izuzetnog su značaja za praćenje rasta i razvoja bebe, zdravlja trudnica ali i pravovremenog dijagnostikovanja svih stanja koja se mogu javiti u trudnoći.

Usluge vođenja trudnoće i pretporođajne pripreme obuhvaćene ovim paketom mogu da se obavljaju isključivo kod stalno zaposlenih lekara u domovima zdravlja MediGroup.

U domovima zdravlja MediGroup Dr Ristić, Jedro i Bulevar, budućim mamama omogućili smo paket pregleda i analiza po posebnoj ceni.
Ovim paketom obuhvaćeni su svi pregledi i analize koji spadaju u obavezne po takozvanom kalendaru vođenja trudnoće i preporučeni su od strane Svetske zdravstvene organizacije kao i Nacionalnim vodičem zdravstvene zaštite žena u toku trudnoće.

Prva tri meseca trudnoće: pregled ginekologa koji uključuje ultrazvučni pregled, kolposkopiju, papa test, cervikalni i vaginalni bris (ukoliko se prilikom pregleda ne može uočiti embrion usled male trudnoće, dodatni ultrazvučni pregled biće gratis) Laboratorijske analize: kompletna krvna slika, gvožđe, urin, glikemija, urea, kreatinin, AST, ALT, ukupni proteini i krvna grupa sa RH faktorom

12. nedelja trudnoće double test (skrining I trimestra na aneuplodije), ginekološki ultrazvučni pregled

16 - 18. nedelja trudnoće: ginekološki pregled sa ultrazvukom (uključena cervikometrija)
Laboratorijske analize: kompletna krvna slika, gvožđe, urin, glikemija, urea, kreatinin, AST, ALT, ukupni proteini

20 - 24. nedelja trudnoće: ginekološki pregled sa ultrazvukom (ekspertski ultrazvučni skrining II trimestra koji se radi u Opštoj bolnici MediGroup) Laboratorijske analize: kompletna krvna slika, gvožđe, urin, glikemija, urea, kreatinin, AST, ALT, ukupni proteini

28. nedelja trudnoće: OGTT, ginekološki pregled sa ultrazvukom (uključena cervikometrija)

32. nedelja trudnoće: ginekološki pregled sa ultrazvukom

36. nedelja trudnoće: ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom i procenom veličine ploda i odnosa prema porođajnom putu, cervikalni i vaginalni brisevi, CTG

Pretporođajna priprema:

Laboratorijske analize kompletna krvna slika, glukoza, urea, kreatinin, natrijum, kalijum, ukupni proteini, bikarbonati, bilirubin direktni i indirektni, AST, ALT
Faktori koagulacije krvi vreme krvarenja, vreme koagulacije, PTT, APTT
Analiza sedimenata urina, urino kultura
Serologija HbSAg, HIV, HCV
Koprokultura
Pregled interniste sa EKG-om

Cena paketa uključuje vođenje trudnoće i pretporođajnu pripremu i iznosi 66.700 dinara, a na sve dodatno indikovane preglede od strane ginekologa primenjujemo popust od 10%. Mogućnost plaćanja na 4 rate, plaćanje debitnim i kreditnim karticama ili preko računa firme.

Usluge vođenja trudnoće i pretporođajne pripreme obuhvaćene ovim paketom mogu da se obavljaju isključivo kod stalno zaposlenih lekara u domovima zdravlja MediGroup.