Terenska služba – kućne posete

Nazad

Tim lekara i medicinskih sestara Doma zdravlja Bulevar u mogućnosti je da obezbedi kontinuirani zdravstveni nadzor onima kojima je ovakva vrsta podrške potrebna.

U okviru organizovanog kućnog lečenja bolesnika pružaju se sledeće usluge:

 • Poseta porodičnog lekara opšte medicine jednom mesečno uz merenje krvnog pritiska, EKG snimanje i osnovne laboratorijske analize.
 • Kompletno lečenje akutnih bolesti (povišena temperatura, prehlada, glavobolje i sl.) uz potrebne laboratorijske analize, davanje terapije (intramuskularne ili intravenske) po potrebi.
 • Kućne posete lekara specijalista različitih profila
 • Nastavak lečenja kod kuće nakon otpusta iz bolnice kroz takozvano produženo lečenje kod kuće
 • Primena infuzione terapije u kućnim uslovima
 • Različite vrste previjanja hroničnih rana i ulkusa, zamena urinarnog katetera u kućnim uslovima
 • Uzimanje uzoraka za različite laboratorijske analize u kućnim uslovima
 • Različite vrste dijagnostike koje su moguće u kućnim uslovima

Za najstarije, ali i ostale sugrađane, u mogućnosti smo da u kućnim uslovima organizujemo:

 • opšte i specijalističke preglede
 • većinu potrebne prateće dijagnostike – osim one koja se obavlja samo u zdravstvenim ustanovama
 • terapijske procedure: intramuskularne, intravenske i subcutane injekcije, intravenske infuzije, zamena urinarnih katetera, previjanje...
 • uzimanje uzoraka za laboratorijske analize
 • usluge transporta po gradu i do banjskih lečilišta u Srbiji