Sistematski pregledi za decu

Nazad

Dom zdravlja Bulevar brine o zdravlju najmlađih pacijenata i onda kada su oni zdravi, veseli i zadovoljni. Periodični sistematski pregled predstavlja osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta. Redovnim sistematskim pregledima Vaše dece činite preventivne korake i sprečavate da Vaše dete oboli.

 

Zbog toga smo formirali pakete pregleda u okviru sistematskih pregleda za decu. Paketi su formirani u odnosu na godine deteta, a na osnovu stručno metodološkog uputstva koje je dala Republička stručna komisija za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA DECU - PAKETI PREGLEDA PO GODINAMA ŽIVOTA

 

Prva godina života:

U prvom, drugom, trećem, petom, šestom i devetom mesecu života treba uraditi sledeće preglede:

 • Pregled pedijatra;
 • Vakcinacija po kalendaru – po cenovniku
 • Ultrazvučni pregled kukova u drugom, četvrtom i po potrebi šestom mesecu života;
 • Kompletnu krvnu sliku u šestom mesecu života;

 

Paketi pregleda tokom druge godine života:

Između 13. i 15. meseca života

 • Imunizacija MMR vakcinom – po cenovniku
 • Preventivni pregled stomatologa;
 • Pregled oftalmologa;
 • Kompletna krvna slika;
 • Preventivni pregled pedijatra;

 

Između 18. i 24. meseca života:

 • Pregled pred vakcinaciju
 • Revakcinacija Pentaximom/Infariksom – po cenovniku

 

Paket pregleda u trećoj godini života:

 • Preventivni pregled stomatologa;
 • Pregled logopeda;
 • Kompletna krvna slika;
 • Pregled urina;
 • Preventivni pregled pedijatra

 

Paket pregleda u četvrtoj godini života:

 • Preventivni pregled stomatologa;
 • Pregled oftalmologa;
 • Pregled logopeda;
 • Pregled fizijatra;
 • Timpanometrija po indikaciji pedijatra;
 • Kompletna krvna slika;
 • Preventivni pregled pedijatra;

 

Pregled u petoj godini života:

 • Preventivni pregled stomatologa

 

Paket pregleda deteta pre stupanja u kolektiv ( jaslice, vrtić, predškolsko):

Uz kompletan sistematski pregled pedijatra, obavlja se:

 • Perianalni otisak
 • Kompletna krvna slika / KKS
 • Antropometrijska merenja

 

Paket pregleda u sedmoj godini života (pred upis u školu):

 • Kompletna krvna slika;
 • Pregled urina;
 • Pregled logopeda;
 • Pregled oftalmologa;
 • Pregled ORL ;
 • Pregled fizijatra;
 • Preventivni pregled pedijatra;
 • Preventivni pregled stomatologa;

 

Paket pregleda za decu starosne dobi od 7 do 14 godina:

 • mala laboratorija (kompletna krvna slika i urin-sediment);
 • pregled pedijatra;
 • pregled oftalmologa;
 • pregled fizijatra;
 • preventivni pregled stomatologa;
 • pregled psihologa;
 • pregled logopeda;

 

Sistematski pregled možete zakazati svakoga dana pozivom na telefon Call centra Doma zdravlja Bulevar 011 40 40 140