PRIPREMA PACIJENTA: NEINVAZIVNI HELICOBACTER TEST

Nazad

Uputstvo i važne informacije za pripremu za neinvazivni helicobacter test.

Rezultati su gotovi za dva dana.

PRIPREMA PACIJENATA ZA PREGLED

Pacijent ne sme da uzima hranu najmanje 6 sati pre testiranja (ukoliko je pregled
zakazan u prepodnevnom terminu, pacijent ne treba da doručkuje). Pacijentima sa
dijabetesom dozvoljen lagan obrok, npr. tost i čaj. Ukoliko je pregled zakazan za
poslepodne, od poslednjeg obroka treba da prođe 6 sati.

Antibiotici ne bi smeli da se uzimaju najmanje 4 nedelje pre testiranja.
Ukoliko pacijet uzima lekove, potrebno je odložiti njihovo uzimanje. Te lekove
može uzeti po završenom testiranju.

Omezol (Alkaloid)
Loseprazol (Liconsa)
Omep (Salutas)
Omeprazid (Nobelfarma)
Omeprazol ICP i Omnibel (Belmac)
Omeprol (Jadran)
Omeprol (Sofarimex)
Controloc (Nycomed)
Pulcet (Nobelfarma)
Nolpaza (Krka)
Amarin (Medochemie)
Lonzul i Lonzul S (Krka)
Sabax (Hemofarm)
Lansobel i Lansoprazol (Belmac)

Ukoliko je pacijent na terapiji lekovima iz grupe antibiotika ili inhibitora protonske pumpe, konsultovati gastroenterologa kad se mož testirati.
Ukoliko je pacijetkinja trudna ili doji može se testrati.
Nakon testiranja pacijent nastavlja sa uobičajenim aktivnostima.