Merenje očnog pritiska

Nazad

Očni pritisak (IOP - intraokularni pritisak) je regulisan hemodinamskim odnosom između stvaranja i eliminacije očne vodice.

Povišen IOP predstavlja faktor rizika za razvoj primarnog glaukoma otvorenog ugla (teškog oboljenja oka koje dovodi do slepila ukoliko se ne dijagnostikuje na vreme i ne leči pravilno).

U manjem procentu postoje osobe sa povišenim vrednostima IOP-a a da nemaju oštećenja (okularna hipertenzija) ili sa druge strane oni koji imaju potpuno normalne vrednosti, a oštećenja su evidentna (normotenzivni glaukom).

Kod zdravih odraslih osoba, intraokularni pritisak se kreće u granicama od 10-21mmHg uz dnevne varijacije.

Tonometrija je tehnika koja se koristi za merenje očnog pritiska i koja predstavlja suštinski deo kompletnog oftalmološkog pregleda i procene rizika za razvoj glaukoma. Ovom metodom se na indirektan način mere vrednosti.

Najčešće korišćene metode merenja u savremenoj oftalmologiji:

  1. Goldmann-ova aplanaciona tonometrija (GAT) je zlatni standard za procenu IOP-a.

    Merenje očnog pritiska pneumotonometrijom (Air puff)Postoji čitav niz drugih metoda od kojih je načešće u upotrebi

  2. Pneumotonometrija (Air puff) - koristi vazdušni pritisak pa nema direktnog kontakta aparata sa prednjom površinom oka. Koristi se za skrining, a Evropsko društvo za glaukom ukazuje da je ovaj uređaj koristan kod očiju sa ožiljkom, edematoznom ili nepravilnom rožnjačom.
Kako se obavlja merenje IOP-a Goldmann-ovim aplanacionim tonometrom?

Aplaciona tonometrijaAplaciona tonometrija - merenje očnog pritiska

 

  • U oko se stavlja kap lokalnog anestetika (najčešće Tetracain 0,5-1%)
  • Zatim fluoresceinska boja
  • Glava tonometra osvetljena kobalt plavom svetlošću trebalo bi blago da dodirne prednju površinu oka (rožnjaču)
  • Nakon toga oftalmolog pristupa merenju vrednosti

Ako uzmemo u obzir da glaukom predstavlja drugi uzrok slepila u svetu i da 9 miliona ljudi u Evropi boluje od ove bolesti jako je važan skrining koji podrazumeva redovne godišnje oftalmološke preglede naročito za populaciju nakon 40. godine života i kod osoba sa porodičnim opterećenjem.