Centar za rane

Nazad

Hronične rane su težak problem, ali istovremeno uspešno rešiv u Centru za rane DZ Bulevar MediGroup. Smatra se da 1-2% stanovništva, tokom svog životnog veka, ima neku od hroničnih rana (venski ulkus, dekubitus, dijabetesno stopalo, arterijski ulkus i druge rane).

Prema najoptimističnijim procenama, u Srbiji ima najmanje 70.000 pacijenata sa hroničnim ranama. Najveći broj pacijenata koji imaju ovaj zdravstveni problem pripada starijoj populaciji i boluju od hroničnih nezaraznih bolesti (dijabetes, gojaznost, kardiovaskularne bolesti i slično).

DekubitusDijabetesno stopalo

Prednosti savremenih načina za lečenje rana (obloge, aparati sa negativnim pritiskom, ultrazvučne metode) su brže zarastanje rane, manji bolovi, veći komfor za pacijenta, manji procenat infekcija i veće zadovoljstvo pacijenta. Analize isplativosti sprovedene u Francuskoj, Španiji i Velikoj Britaniji su nedvosmisleno pokazale da je ovakav vid lečenja jeftiniji u odnosu na tradicionalni način lečenja (gaza, antiseptici, dezinfekciona sredstva, antibiotici za lokalnu upotrebu).

Klinička istraživanja su potvrdila da ovaj način lečenja rana, koji sprovodimo u Centru za rane DZ Bulevar MediGroup, omogućava znatno brže zarastanje rane, manji ukupni broj previjanja, kao i da savremene obloge i sredstva imaju prednost u bržem zarastanju rane.

Centar za rane DZ Bulevar Medigroup je prvi centar za lečenje hroničnih rana u Srbiji koji na jednom mestu pruža skoro sve vrste dijagnostičkih i terapijskih lekarskih i sestrinskih usluga neophodnih za lečenje hroničnih i akutnih rana kod svih uzrasta. Lečenje pacijenta sa ranom je kompleksno i zahteva učešće lekara različitih specijalnosti, koji su u svakom trenutku na raspolaganju u našem Centru (hirurg, internista, ortoped, dermatolog, fizijatar, specijalista za ultrazvuk, mikrobiološka i biohemijska laboratorija), a razvijena terenska služba edukovanog kadra omogućava ovu vrstu lečenja i u stanu pacijenta. U sklopu Centra za rane postoji apoteka koja je snabdevena svim oblogama koje se koriste u lečenju hroničnih rana, a koje se mogu nabaviti u našoj zemlji.

Centrom za rane rukovodi dr Borisav Mandić, specijalista opšte hirurgije, koji sa obučenim lekarskim i sestrinskim kadrom, godinama unazad, uspešno tretira ovu vrstu patologije, i to sve navedene vrste rana. Osim rada sa pacijentima, dugogodišnji je edukator visokog, višeg i srednjeg medicinskog kadra u lečenju hroničnih rana.